Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номером : +38 (098) 010 10 10. Слава Україні!

Проведення енергетичного аудиту

Роз'яснення щодо необхідності проведення енергетичного аудиту у будівлях та на підприємствах, як вибрати сертифікованого енергоаудитора, як отримати енергетичний сертифікат.

Що таке енергетичний аудит

Під енергетичним аудитом мається на увазі експертиза житлового будинку або підприємства, метою якої є з`ясування його технічного стану та ефективністі споживання енергії. Енергетичний аудит проводять фахівці з енергетичної сертифікації будівель.

Законом України «Про енергозбереження» встановлено, що енергетичний аудит – це визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення. Іншими словами, енергоаудит проводиться з метою встановлення ефективності використання енергетичних ресурсів і розроблення економічно обґрунтованих заходів щодо зниження обсягів їх споживання. Головне завдання це визначення способів підвищення енергоефективності будівель різного призначення.

Проведення енергетичного аудиту та енергетичний сертифікат

Для чого проводять енергоаудит?

Проведення енергоаудиту дає можливість з'ясувати наскільки ефективно в будівлі або на підприємстві відбувається споживання паливно-енергетичних ресурсів, та визначити де і чому мають місце понаднормові втрати енергії. На основі визначення проблеми фахівець з аудиту розробляє відповідні енергозберігаючі заходи, програми та рекомендації, які необхідно запровадити для підвищення енергоефективності та зниження втрат енергії в цій будівлі.

Позначаються пріоритети впровадження енергоефективнх заходів за відсутності належного фінансування та рекомендації щодо запровадження системи енергоменеджменту.

За результатами енергоаудиту найчастіше дієвими способами мінімізації енерговитрат на обігрів будівлі є використання сучасних мінеральних утеплювачів і фасадних теплоізоляційних систем, віконних систем з високими теплозахисними властивостями, оптимізація режимів роботи СО тощо.

Форми енергетичного аудиту

Енергетичний аудит за формою проведення може бути добровільним та обов'язковим.

За згодою керівника чи власника об'єкта на замовлення зацікавленого суб'єкта може здійснюватися добровільний енергоаудит.

Обов'язковий енергетичний аудит здійснюють на замовлення та за рахунок коштів зацікавлених органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів державної форми власності, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.

На основі енергетичного аудиту повинен бути створений Сертифікат енергетичної ефективності – документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, для яких була проведена сертифікація.

Сертифікат енергетичної ефективності

На сьогодні Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» врегульовано поняття та процес здійснення сертифікації енергетичної ефективності як виду енергетичного аудиту. Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований фахівець з аудиту та атестований фахівець з обстеження інженерних систем.

Як замовити енергоаудит?

Замовити енергетичний аудит та отримати Сертифікат енергетичної ефективності від досвідченого енергоаудитора ви можете в архітектурному бюро «Ван Проджект». Крім того в мережі є розширений перелік енергоаудиторів України, розробленій Фондом енергоефективності. Карта містить контакти фахівців з сертифікації енергоефективності будівель, регіон їхньої діяльності, інформацію про досвід роботи та інше. Ресурс дає можливість пошуку для проведення робіт у вашому будинку.

Що таке сертифікат енергетичної ефективності будівлі?

Сертифікат енергетичної ефективності складається на основі енергетичного аудиту. Строк його дії становить 10 років Цей сертифікат повинен мати наступні елементи:

 • адреса будівлі або її відокремленої частини;
 • клас енергетичної ефективності будівлі або її відокремленої частини, визначений виконавцем робіт у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до Методики визначення енергетичної ефективності будівель;
 • відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі або її відокремленої частини, кількість поверхів, об'єм та загальну площу;
 • мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі або її відокремленої частини, що стосуються будівель такого класу;
 • фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 • рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі та її відокремленої частини, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці;
 • серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт, який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
 • інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 • інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті, включаючи рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель або їх відокремлених частин.

Обов'язкова сертифікації енергетичної ефективності будівель

Стаття 7. Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» визначає наступні об'єкти проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель для яких є обов'язковою:

 1. об'єкти будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
 2. будівлі державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
 3. будівлі з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 4. будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Результатом енергетичного аудиту є складений Рекомендаційний звіт або Сертифікат енергетичної ефективності.

Рекомендаційний звіт енергоефективності

Рекомендаційний звіт – це документ, який розроблений на основі чинних нормативних документів та складений фахівцем з аудиту, який дозволяє замовнику прийняти рішення про впровадження енергоефективних заходів в будівлі.

Енергозбереження в Україні стає дедалі актуальнішим. Усе частіше компанії-забудовники користуються можливістю впроваджувати енергоефективні заходи, а власники вже існуючих будівель різними методами реалізують їх модернізацію.

Вам потрібно провести діагностику будинку або підприємства, щоб дізнатися, які саме заходи з енергозбереження вони потребують. Головною метою енергетичного аудиту є визначення методів підвищення рівня енергоефективності будинку, що матиме своїм наслідком поліпшення мікроклімату та заощадження у подальшому коштів на його утримання.

Подивитися детальну інформацію про послугу Енергетичного аудиту будівель

 

«One Project» - розробка проектів будівництва

Повний комплекс послуг з проектування і супроводу об'єктів

© Copyright, ТОВ «Ван Прожект». Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на сайт oneproject.com.ua