Шановні колеги, повідомляємо Вам, що ми працємо в штатному режимі як і в довоєнний час.
Зв’язатися з нами Ви можете за номером : +38 (098) 010 10 10. Слава Україні!

Оцінка впливу на довкілля. Розробка звіту ОВД.

Архітектурне бюро «Ван Проджект» пропонує послуги розробки Звіту з Оцінки впливу на довкілля (скорочено ОВД) відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», який вступив в дію 18.12.2017 року.

Ми готові надати нашим замовникам допомогу в процесі отримання позитивного рішення щодо впровадження планової діяльності:

 1. Забезпечимо підготовку повідомлення про планову діяльність
 2. Зареєструємо повідомлення в Єдиному реєстрі з ОВД,
 3. Зробимо публікацію повідомлення в ЗМІ,
 4. Забезпечимо подання повідомлення до уповноважених органів
 5. Підготуємо Звіт з оцінки впливу на довкілля
 6. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД,
 7. Забезпечимо юридичну і технічну підтримку в процесі проходження процедури оцінки впливу на довкілля.

Результатом проходження процедури Оцінки впливу на довкілля є висновок з ОВД, який видає уповноважений орган

Оцінка впливу на довкілля та розробка звіту ОВД

Вартість проведення ОВД

Вартість проведення оцінки впливу на довкілля в кожному конкретному випадку є суто індивідуальною і розраховується на підставі трудовитрат наших фахівців і складності завдання.

Ціна на послуги ОВД складається з витрат на:

 • розробку передбачених законодавством комплекту документів;
 • публікацію в друкованих місцевих ЗМІ;
 • виконання досліджень стану навколишнього середовища в місці розміщення об'єкту планованої діяльності;
 • сплату вартості проведення громадського обговорення;
 • інші заходи, які пов'язані з оприлюдненням та донесенням інформації до місцевої громадськості.

Терміни проходження ОВД.

Час проходження процедури оцінки впливу на довкілля в кожному проекті може значно відрізнятися та залежить від повноти наявної інформаційної складової для повідомлення та звіту ОВД та займає від 50 робочих днів.

Для чого проводиться оцінка впливу на довкілля.

Оцінка впливу на довкілля перш за все призначена для запобігання небезпечного впливу будь-якого виду господарської діяльності на стан довкілля та для запобігання шкідливого впливу на здоров'я населення.

Завдання оцінки впливу на довкілля:

 • попередження та запобігання шкоді довкіллю,
 • забезпечення екологічної безпеки,
 • охорона довкілля,
 • раціональне використання природних ресурсів
 • відтворення природних ресурсів,
 • урахування державних, громадських та приватних інтересів при прийнятті рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля

Завдання оцінки впливу на довкілля

Під впливом на довкілля мається на увазі будь-які наслідки для довкілля під час господарської діяльності, в тому числі наслідки для

 • безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров'я,
 • флори, фауни та їх біологічного різноманіття,
 • води, повітря, ґрунту, клімату, ландшафту,
 • природних територій та об'єктів,
 • історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини

Оцінка впливу на довкілля проводиться майже в усіх розвинених країнах. Наприклад у країнах Євросоюзу обов'язковим є проведення ОВД до видачі дозволу на здійснення всіх великих проектів, що можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище. Така Директива ЄС № 337/85 «Оцінка впливу деяких державних і приватних проектів господарської діяльності на навколишнє середовище» з'явилася ще у далекому 1988 році .

Нормативно-правова база з ОВД

Оцінка впливу на навколишнє середовище ОВНС.

Раніше в Україні діяла «Оцінка впливу на навколишнє середовище», яка регулювалася відповідно до:

 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
 • Закону України «Про екологічну експертизу»
 • ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 18 грудня 2017 року фактично скасовується дія закону України «Про екологічну експертизу» та вводиться новий порядок проведення оцінки впливу на довкілля, який є більш сучасним та європейським, та який забороняє суб'єкту господарювання здійснювати заплановану діяльність без наявності висновку про оцінку впливу на довкілля.

Хто приймає участь у процесі ОВД

У процедурі Оцінки впливу на довкілля беруть участь замовник, виконавець робіт з оцінки впливу, а також громадськість.

 1. Замовник ОВД займається підготовкою документації по запланованій діяльності згідно з нормативними вимогами, які пред'являються до конкретного виду діяльності на екологічну експертизу.
 2. Виконавець робіт з оцінки впливу на довкілля за дорученням замовника здійснює проведення оцінки впливу на навколишнє середовище. Він відповідає за повноту і достовірність оцінок та відповідність їх екологічним нормативам і стандартам. У процесі виконання технічного завдання на оцінку впливу на довкілля проводиться дослідження з урахуванням альтернатив проекту, цілей діяльності, способів їх досягнення та інших факторів. У результаті з'являється попередній варіант матеріалів з оцінки впливу, з яким замовник знайомить громадськість. Після результатів громадських слухань і аналізу зауважень громадськості виконавець готує остаточний варіант матеріалів з оцінки впливу. Остаточний варіант ОВД представляється на екологічну експертизу у складі іншої передпроектної та проектної документації.
 3. Місцева Громадськість може брати участь у громадських слуханнях та громадських обговореннях, включаючись в процедурний процес на етапі подання первісної інформації та на етапах проведення ОВД. У процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості.

Етапи проведення оцінки впливу на довкілля

Обов'язкове проведення оцінки впливу на довкілля

Законодавством передбачено дві групи переліку видів господарської діяльності, які в обов'язковому порядку мають провести оцінку впливу на довкілля та отримати висновок:

Група №1: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; хімічне виробництво(в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік) будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо.

Для Групи №1 надає висновок з оцінку впливу на довкілля Мінекології.

Група №2: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо.

Для Групи №2 надають висновок з оцінку впливу на довкілля місцеві територіальні органи.

Етапи проведення оцінки впливу на довкілля

Відповідно до закону (частина 1 статті 2) ОВД – це адміністративна процедура, яка має чітко визначені етапи:

 1. Підготовка суб'єктом господарювання звіту з ОВД;
 2. Проведення громадських слухань та громадських обговорень;
 3. Аналіз уповноваженим органом наданої у звіті з оцінки впливу інформації, а також інформації від громадськості (громадського обговорення), від процедури оцінки транскордонного впливу, тощо;
 4. Надання уповноваженим органом висновку ОВД з врахуванням результатів аналізу первинної інформації;
 5. Врахування висновку з ОВД при провадженні господарської діяльності.

Ще один етап підлягає включенню до звіту із оцінки впливу на довкілля, який також регламентується Законом (частини 7-10 статті 5), та передує підготовці суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. На цьому етапі визначаються об’єкти та глибина дослідження у звіті із оцінки впливу на довкілля. На цьому етапі вже залучається громадськість.

Розробка звіту з ОВД

Звіт з оцінки впливу на довкілля визначає характер та ступінь небезпеки будь-якого впливу діяльності на стан довкілля і здоров'я населення. При його підготовці ми враховуємо зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі оприлюднення Повідомлення або громадського обговорення, або обґрунтовано відхиляємо їх. Також враховуємо всі вихідні дані, які надає суб'єкт господарювання , який в свою чергу, згідно з законодавством несе відповідальність за їх достовірність.

Звіт з ОВД включає:

 • опис планованої діяльності з викладенням технічних характеристик та виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків;
 • висновки з урахуванням містобудівної документації щодо дослідження місця провадження ;
 • опис та дослідження поточного стану довкілля та деталізація впливів на довкілля та ландшафт;
 • визначення заходів моніторингу та обліку впливів;
 • пропозиції заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;
 • опис очікуваного негативного впливу;
 • опис соціально-економічних ризиків;
 • стислий зміст програми моніторингу та планів післяпроектного моніторингу;
 • зауваження та пропозиції, що надійшли від громадськості.

Після готовності звіту ОВД суб'єкт господарювання подає його та оголошення про початок громадського обговорення до уповноваженого органу.

Громадське обговорення звіту з ОВД

Громадське обговорення звіту з ОВД здійснює уповноважений орган шляхом отримання письмових зауважень і пропозицій та у формі громадських слухань. Ця процедура може тривати від 25 до 35 робочих днів та залежить від категорії планованої діяльності та її транскордонного впливу. Повідомлення про початок громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Висновок ОВД видається Уповноваженим органом. В ньому визначається допустимість планованої діяльності або обґрунтовується її недопустимість, а також визначаються умови її провадження.

У висновку наводиться інформація

 • про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля,
 • про врахування звіту з ОВД,
 • про враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення

У Висновку ОВД враховуються певні фактори:

 • масштаб впливу у вигляді площі території та чисельності населення;
 • характер впливу на навколишнє середовище (опосередкований, кумулятивний, транскордонний, постійний,тимчасовий та ін.);
 • заходи, які передбачено для запобігання, зменшення та усунення впливу на довкілля.

Висновок ОВД є обов'язковим до виконання.

Надзвичайно важливо при проходженні процедури ОВД визначити всі можливі впливи та їх наслідки для довкілля, розробити заходи щодо їх зменшення та запобігання, щоб убезпечити суб'єкт господарювання від можливих несприятливих дій контролюючих органів, штрафних санкції, негативної громадської думки при реалізації наміченої планованої діяльності.

Залучення суб'єктом господарської діяльності до комплексного проведення процедури оцінки впливу на довкілля нашої проектної організації сприятиме ухваленню екологічно-грамотних управлінських рішень, які дозволять позитивно пройти процедуру ОВД та принесуть користь підприємству та довкіллю.

Процедура оцінки впливу на довкілля вимагає дуже відповідальне ставлення та кропітку роботу, до якої варто залучати справжніх фахівців цієї справи. Розробку та виконання ОВД слід доручити спеціалізованим організаціям, які мають у цьому досвід.

У цьому питанні вам з радістю зможуть надати фахову допомогу співробітники архітектурного бюро «Ван Проджект». Звертайтесь до нас!

Консультація стосовно отримання звіту ОВД - Безкоштовно!

Використано матеріали з сайту Міністерства енергетики та захисту довкілля України www.menr.gov.ua

 


«One Project» - розробка проектів будівництва

Повний комплекс послуг з проектування і супроводу об'єктів

© Copyright, ТОВ «Ван Прожект». Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на сайт oneproject.com.ua